Projekt „Inteligentné inovácie v spoločnosti Farm Choice, s.r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

Farm Choice, s.r.o.


Miesto realizácie:

Štúrová 1422/51, 949 01 Nitra


Opis projektu: Predmetom projektu je obstaranie plne automatizovaného hydraulického listu a robotizovaného zváracieho pracoviska.

Hlavným cieľom projektu je zavádzanie automatizácie a robotizácie do výrobných činností spoločnosti Farm Choice, s.o.o. a zásadná podpora rozvoja inteligentnej výroby na Slovensku.

Špecifické ciele projektu: zavedenie zásadnej automatizácie do výroby, robotizácia zvárania špecializovaných oceľových konštrukcií, implementácia riešení aktívne využívajúcich zabudované senzory do výrobných zariadení, zavedenie systému cieleného zberu dát, optimalizácia servisu a plánovanie údržby výrobných zariadení, komplexné zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Nenávratný finančný príspevok: max 183 668,70 €


Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.EU
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva

Stiahnuť PDF